B-MEG Bonanza

FEEDING GUIDE ARAW/EDAD NG BABOY DAMI NG PAGKAIN
B-MEG BONANZA STARTER

STARTER

Para sa 51 - 85 araw 1.25 - 1.50 kg
bawat araw
B-MEG BONANZA GROWER

GROWER

Para sa 86 - 128 araw 2.00 - 2.20 kg
bawat araw
B-MEG BONANZA FINISHER

FINISHER

Para sa 129 - 160 araw 2.20 - 2.50 kg
bawat araw
B-MEG BONANZA GESTATING

GESTATING

Una hanggang ika-5
araw ng pagbubuntis
2.0 kg
bawat araw
Mula ikaw-6 araw hanggang ikaw-90
araw ng pagbubuntis
2.5 - 3.0 kg
bawat araw
Mula ikaw-91 araw hanggang ikaw-100
araw ng pagbubuntis
3.0 - 3.5 kg
bawat araw
B-MEG BONANZA LACTATING

LACTATING

Mula ikaw-101 araw hanggang ikaw-110
araw ng pagbubuntis
3.0 - 3.5 kg
bawat araw
Mula ikaw-111 araw hanggang ikaw-114
araw ng pagbubuntis
Unti-unting bawasan
hanggang 1.0 kg bawat araw
Mula sa una hanggang ikaw-4
na araw ng pagpapasuso
Unti-unting dagdagan mula 2.0 - 6.0 kg
Ika-4 na araw ng pagpapasuso
hanggang pagwalay
Hindi bababa sa 6.0 kg
bawat araw
Mula pagkawalay hanggang muling pagbubuntis Ad libitum