B-MEG Premium with Lean Plus Technology

GABAY SA PAKAIN PARA SA MGA INAHIN

URI NG PAGKAIN KAPANAHUNAN SA PAGBUBUNTIS PAKAIN BAWAT ARAW (KG)
B-MEG PREMIUM SUPER INAHIN 1 – DAMI BIIK

SUPER INAHIN 1

1 - 5 2.0
6 - 90 2.0 - 2.5
91-100 3.0 - 3.5
B-MEG PREMIUM SUPER INAHIN 2 – DAMI GATAS

SUPER INAHIN 2

101 - 110 3.0 - 3.5
111 - 114 Unti-unting bawasan hanggang 1.0 kg
1 - 4 (pagpapasuso) Unti-unting dagdagan mula 2.0 - 6.0 kg
4 - 30 (pagpapasuso hanggang pagwalay) Hindi bababa sa 6.0 kg
Pagkawalay hanggang pagbubuntis Ad libitum

PARA SA MGA ALAGANG BIIK,
TULOY TULOY ANG PAGPAPAKAIN NG B-MEG PREMIUM

URI NG PAGKAIN GULANG (ARAW) PAKAIN BAWAT ARAW (KG)
B-MEG PREMIUM SUPER BIIK BOOSTER + MILK FORMULA

B-MEG PREMIUM SUPER BIIK

5 - 30 0.01 - 0.06
31 - 35 0.06 - 0.15
B-MEG PREMIUM HOG PELLETS PRE-STARTER

B-MEG PREMIUM PRE-STARTER HOG PELLET

36 - 50 0.25 - 0.50
B-MEG PREMIUM HOG PELLETS STARTER

B-MEG PREMIUM STARTER HOG PELLET

51 - 80 0.50 - 1.20
B-MEG PREMIUM HOG PELLETS GROWER

B-MEG PREMIUM GROWER HOG PELLET

81 - 115 1.20 - 2.20
B-MEG PREMIUM HOG PELLETS GROWER 2

B-MEG PREMIUM GROWER 2 HOG PELLET

116 - 140 2.20 - 2.50